ట్రాలీ ఫ్యాక్టరీ, సరఫరాదారులు - చైనా ట్రాలీ తయారీదారులు