ఉత్పత్తుల ఫ్యాక్టరీ, సరఫరాదారులు - చైనా ఉత్పత్తుల తయారీదారులు - పార్ట్ 2