మాన్యువల్ బెడ్ ఫ్యాక్టరీ, సరఫరాదారులు - చైనా మాన్యువల్ బెడ్ తయారీదారులు