ఎలక్ట్రిక్ బెడ్ ఫ్యాక్టరీ, సరఫరాదారులు - చైనా ఎలక్ట్రిక్ బెడ్ తయారీదారులు